HISS2010 Kriisien ja yhteiskunnallisten muutosten historia (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Syvällistä perehtymistä kriisien ja yhteiskunnallisten muutosten historian tutkimukseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • on tietoinen aihepiiriin liittyvistä erilaisista tulkinnoista
 • tunnistaa lähestymistavat, teoriat, menetelmät ja lähdevalinnat tutkimustulosten taustalla
 • pystyy käymään monipuolisen kirjallisuuteen perehtymisen pohjalta aiheeseen liittyvää analyyttista tieteellistä keskustelua suullisesti ja kirjallisesti
 • ymmärtää kriisien moninaiset syyt, vaikutukset ja seuraukset ja niiden monimuotoisuuden, myös pitkällä aikavälillä ja erilaisissa konteksteissa

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut syvällisiä ongelmanratkaisutaitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • syventänyt asiantuntijaosaamistaan ja harjaantunut analysoimaan tietoa sekä hahmottamaan laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • hankkinut laajempia ja syvällisempiä tiedonhaun taitoja
 • kehittänyt edelleen tieteellisiä viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • harjaannuttanut asiantuntijaosaamistaan tiedon analysoimisessa sekä laajojen asiakokonaisuuksien hahmottamisessa
 • syventänyt osaamistaan projektitaidoissa suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan seuraavasta listasta teoksia niin, että opintopistemääräksi muodostuu 5 op. Esseen kirjavalinnoista sovitaan etukäteen vastuuopettajien kanssa.

Kirjallisuus

 • Baker, Keith M. & Edelstein, Dan, Scripting Revolution: A Historical Approach to the Comparative Study of Revolutions (2015) (3op)
 • Chin, Rita, The Crisis of Multiculturalism in Europe: A History (2017) (2op)
 • Hewitson, Mark, & Matthew D’Auria (toim.) Europe in Crisis: Intellectuals and European Idea, 1917-1957 (2015) (1op)
 • Judt, Tony, Postwar: A History of Europe since 1945 (2005) (3op)
 • Katajisto, Kati, Sodasta sovintoon (2018) (1op)
 • Kekkonen, Jukka, Kun aseet puhuvat: poliittinen väkivalta Espanjan ja Suomen sisällissodissa (2016) (2op)
 • Leonhard, Jörn, Pandora’s Box: A History of the First World War (2018) (4op)
 • Nyström, Samu, Helsinki 1914-1918: toivon, pelon ja sekasorron vuodet (2013) (2op)
 • Parker, Geoffry, The Global Crisis: War Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century (2013) (2op)
 • Tepora, Tuomas, Sodan henki: kaunis ja ruma talvisota (2015) (2op)
 • Gráda, C. Ó., Eating People Is Wrong, and Other Essays on Famine, Its Past, and Its Future (2015) (2op)
 • Fontaine, L., The moral economy (2014) (2op)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: essee (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely: eTentti (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus