EKIA5200 Tiedon muotoilu (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Tiedon muotoilun tavoitteena on esittää monimutkaista sisältöä tavalla, joka on kohdeyleisön ymmärrettävissä ja saavutettavissa. Nykypäivän itsepalveluyhteiskunnassa tiedon muotoilu on yhä tärkeämpää, koska arkipäiväisten asioiden hoitaminen vaatii useiden digitaalisten palvelujärjestelmien hallintaa. Kurssilla tutustutaan tiedon muotoiluun käytännön harjoitusten kautta. 

Suoritustapa

Kontaktiopetus. Osallistuminen luennoille, viikoittaisten tehtävien suorittaminen sekä loppuprojektin tekeminen.

Arviointiperusteet

Osallistuminen luennoille, viikoittaisten tehtävien sekä loppuprojektin suorittaminen. Lopullinen arvosana koostuu osallistumisesta (hyväksytty/hylätty), 30% viikoittaisista tehtävistä sekä 70 % lopputehtävästä. Arviointikriteerit saatavilla moodlessa. Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijat hallitsevat

  • Luettavuustutkimuksen historian ja nykytilanteen
  • Saavutettavan sisällön tuottamisen periaatteet
  • Eri julkaisukanavien vaikutuksen saavutettavan sisällön tuottamiseen.

Lisätietoja

Läsnäolovaatimus tapaamisissa: 80%

Suomenkielinen kurssi on tarkoitettu Diplomi-insinöörikoulutuksen opiskelijoille sekä Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijoille, jotka suorittavat Tiedon muotoilu ja tekninen viestintä –moduulia. Englannin kielen tutkinto-ohjelmaopiskelijat ja sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin englanniksi. Huom. jos englannin kielen opiskelija haluaa suorittaa temaattisen moduulin, englannin opintokokonaisuuteen tulee tämän tilalle tehdä joku muu kurssi. 

Oppimateriaalit

Valikoima taustakirjallisuutta, joka jaetaan kurssin alussa.

Kurssikirjallisuuden lisäksi opiskelijat valitsevat lisämateriaalia loppuprojektia varten. 

Kirjallisuus

  • Valikoima taustakirjallisuutta, joka jaetaan kurssin alussa

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Läsnäolovaatimus tapaamisissa: 80%
Arviointiperusteet:
Osallistuminen luennoille, viikoittaisten tehtävien sekä loppuprojektin suorittaminen. Lopullinen arvosana koostuu osallistumisesta (hyväksytty/hylätty), 30% viikoittaisista tehtävistä sekä 70 % lopputehtävästä. Arviointikriteerit saatavilla moodlessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Osallistuminen luennoille, viikoittaisten tehtävien sekä loppuprojektin suorittaminen. Lopullinen arvosana koostuu osallistumisesta (hyväksytty/hylätty), 30% viikoittaisista tehtävistä sekä 70 % lopputehtävästä. Arviointikriteerit saatavilla moodlessa.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus. Osallistuminen luennoille, viikoittaisten tehtävien suorittaminen sekä loppuprojektin tekeminen.

Oppimateriaalit:

Valikoima taustakirjallisuutta, joka jaetaan kurssin alussa.

Kurssikirjallisuuden lisäksi opiskelijat valitsevat lisämateriaalia loppuprojektia varten.

Kirjallisuus:
  • Valikoima taustakirjallisuutta, joka jaetaan kurssin alussa

Opetus