Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Tietoja opintojaan jatkaville

Ohjeita opetussuunnitelmien muuttuessa 2020


Ohjeet JYU:n yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot, filosofian tai sosiologian opintosuunnan opinnot ennen 1.8.2020 aloittaneille, jatkaville opiskelijoille


Jyväskylän yliopisto on määritellyt opetussuunnitelmakauden 2017-2020 opintokokonaisuuksien siirtymäajaksi yhden vuoden, eli 1.8.2020-31.7.2021. Jos olet aloittanut yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot, filosofian opintosuunnan tai sosiologian opintosuunnan opiskelun lukuvuosina 2017-2020 voimassa olleen opetussuunnitelman aikana, sinulla on siis yksi lukuvuosi (31.7.2021 saakka) aikaa suorittaa opintosi loppuun ns. vanhan opetussuunnitelman mukaisesti.


Filosofian opintosuunnan mukainen opintokokonaisuus (35 op) (2017-2020):

 • FILA2011 Filosofian historia (5 op)
 • FILA140 Filosofinen etiikka (5 op)
 • FILA2012 Metafysiikka (5 op)
 • FILA2013 Yhteiskuntafilosofia (5 op)
 • FILA170 Logiikka (5 op)
 • FILA164 Tietoteoria (5 op)
 • FILA2003 Praktikum (5 op) -> Tee jakso FILA2004 Filosofian praktikum (5 op)

Sosiologian opintosuunnan mukainen opintokokonaisuus (35 op) (2017-2020):

 • SOSA115 Sosiologian historia (5 op)
 • SOSA2011 Sosiologinen ajattelu (5op)
 • SOSA121 Sosiologisia nykytutkimuksia (5 op)
 • KANS017 Suomalainen kansalaisyhteiskunta (5 op). Uudessa opetussuunnitelmassa tämä opintojakso on korvautunut opintojaksolla SOSA2012 Taloussosiologia. Mikäli sinulla on KANS017 vielä suorittamatta, ota yhteyttä sosiologian opettajaan Matti Niemiseen.
 • YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5op)
 • YFIA2001 Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)
 • YFIA2002 Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Mikäli et saa opintokokonaisuutta valmiiksi 31.7.2021 mennessä, tulee sinun siirtyä suorittamaan opintojasi uuden opetussuunnitelman mukaisesti (lv. 2020-2023):

 • Uudessa opetussuunnitelmassa Yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopinnot, filosofian opintosuunnan opinnot ja sosiologian opintosuunnan opinnot ovat yhteensä 40 op.
 • Sinun täysyy siis opiskella 5 op:n verran enemmän valinnaisia menetelmäopintoja.
 • Uuden opetussuunnitelman mukaiset opinnot löydät opinto-oppaan Opintotarjontamme-välilehdeltä.