Informaatioteknologia

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista ja opintojen suunnittelusta koulutuspäälliköltä:
Susan­na Num­mi

Kysy opintosisällöistä ja suoritustavoista yliopistonopettajalta: Pasi Hänninen, pasi.p.hanninen@jyu.fi