STKKOKB Suomi toisena kielenä opetuksessa B, temaattinen moduuli (15–35 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

∙ hahmottaa suomen kieltä opittavana kielenä ja oppimisen välineenä eri kielitaustoista tulevien ja eri-ikäisten oppijoiden näkökulmasta

∙ tuntee kielitaidon arvioinnin lähtökohtia ja tapoja sekä osaa soveltaa niitä omassa opetustyössään

∙ ymmärtää suomen kielen ja kirjallisuuden merkityksen osallisuutta vahvistavana ja identiteettiä muovaavana voimavarana

∙ osaa arvioida ja kehittää työtään suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen ajantasaiset kehitysnäkymät huomioiden.

∙ ymmärtää kielitietoisen koulutuksen periaatteet ja tavoitteet eri toimijoiden ja koulutusasteiden näkökulmasta sekä osaa soveltaa niitä omassa työssään

Osaamistavoitteet

∙ hahmottaa suomen kieltä opittavana kielenä ja oppimisen välineenä eri kielitaustoista tulevien ja eri-ikäisten oppijoiden näkökulmasta

∙ tuntee kielitaidon arvioinnin lähtökohtia ja tapoja sekä osaa soveltaa niitä omassa opetustyössään

∙ ymmärtää suomen kielen ja kirjallisuuden merkityksen osallisuutta vahvistavana ja identiteettiä muovaavana voimavarana

∙ osaa arvioida ja kehittää työtään suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen ajantasaiset kehitysnäkymät huomioiden.

∙ ymmärtää kielitietoisen koulutuksen periaatteet ja tavoitteet eri toimijoiden ja koulutusasteiden näkökulmasta sekä osaa soveltaa niitä omassa työssään

Lisätietoja

Moduuli sopii kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita suomi toisena kielenä -oppimisen, -opetuksen ja -arvioinnin kysymyksistä sekä kielitietoisesta koulutuksesta eri koulutusasteilla. Lisäksi moduuli sopii niille, jotka haluavat syventää osaamista seuraavista valinnaisista teemoista: suomi opetettavana kielenä, työelämän kielikysymykset sekä kirjallisuuden pedagogiikka S2-näkökulmasta.

Moduuli sopii sellaisille osallistujille, jotka ovat aikaisempina pohjaopintoina jo opiskelleet suomen kielen perusopinnot tai suomi toisena ja vieraana kielenä –-perusopinnot.

Rakenne

Valitse 3–7 kpl (15–35 op)