Suomen kieli

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista ja opintojen suunnittelusta:
Koulutuspäällikkö Muru Linjala

Kysy opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta yliopistonopettajalta:
Mailis Salo, suomen kielen perusopinnot
Marja Seilonen, suomen kielen aineopinnot


Suomen kielen perusopintojen jaksokohtaiset opettajat


Opintojakso

opettaja(t)

SKIP2001 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I

Mailis Salo, semantiikan osuus Marja Seilonen

SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto II

Mailis Salo, semantiikan osuus Marja Seilonen

SKIP4003 Kielitietoisuus ja kielipolitiikka

Irene Hallamäki (irene.m.hallamaki@jyu.fi; tentit), Anna Kaikkonen (verkkokurssi)

STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen

Nina Reiman (opetus), Kirsi Sandberg (tehtävät)

STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt

Kirsi Sandberg


Suomen kielen aineopintojen jaksokohtaiset opettajat


opintojakso

opettaja(T)

SKIA2015 Kehittyvä kieli

Anna Kaikkonen

SKIA216 Kielioppien äärellä

Kirsi Sandberg, muuttuva kielikäsitys ja kieliopit -osio Marja Seilonen

SKIA4003 Kieli muuttuvissa yhteisöissä

Irene Hallamäki (irene.m.hallamaki@jyu.fi)

SKIA602 Suomi toisena kielenä

Nina Reiman (opetus), Kirsi Sandberg (tehtävät)

SKIA607 Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opettamiseen

Kirsi Sandberg

KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen

Marja Seilonen