Psykologia

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Ann-Christin Kurtén, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto

Kysy hallinnollisista asioista ja opintojen suunnittelusta koulutuspäälliköltä:
Katja Lehtonen, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
Sanna Anttonen, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto

Kysy opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta yliopistonopettajalta:
Merja Hietalahti
Annamaija Oksanen