MUSPERERI Musiikkitieteen perusopinnot, erillinen opintokokonaisuus (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Musiikkitieteen perusopinnoissa tutustutaan systemaattisen musiikkitieteen, tutkijan taitojen perusteisiin ja valittuihin musiikkikulttuurin ilmiöihin.

Osaamistavoitteet

Musiikkitieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa
- nimetä musiikkitieteellisen tutkimuksen suuntauksia
- määritellä musiikintutkimuksen peruskäsitteet
- kuvata tieteellisen kirjoittamisen periaatteita
- löytää ja arvioida tutkimuskirjallisuutta
- arvioida musiikkikulttuureissa vaikuttavien musiikillisten ja kontekstuaalisten tekijöiden suhdetta
- soveltaa musiikkiteknologiaa musiikin kuvaamiseen nuottikirjoituksen avulla
- käyttää tarkoituksenmukaisia työskentelytapoja
- noudattaa opiskelun eettisiä periaatteita ja laitoksella sovittuja opiskelun pelisääntöjä.

Rakenne

Valitse 25 op
  • MUPP1022 Musiikkianalyysin perusteet (5 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
  • MUSP1024 Musiikkiteknologia tutkijan työvälineenä (5 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
  • MUPP031 Länsimainen taidemusiikki I (3–5 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
  • MUPP037 Länsimainen populaarimusiikki (2–5 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle
  • MUSP050 Systemaattisen musiikkitieteen perusteet (5 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle