Museologia

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:

Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy opintojen sisällöistä ja suoritustavoista:

1.8.2020 alkaen yliopistonopettaja Arja Turunen (arja.h.turunen@jyu.fi)