LPETAN Tanssipedagogiikan erikoistumisopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Tanssipedagogiikan erikoistumisopinnoissa tanssia ja kehollista ilmaisua opitaan monipuolisesti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tanssin avulla opiskelijaa rohkaistaan tutustumaan kehollisuuden ja kehotietoisuuden eri ulottuvuuksiin ja ymmärtämään liikettä fyysisen aktiivisuuden lisäksi myös kokemusten ja havaintojen lähtökohdista. Tanssia lähestytään kurssisista riippuen osana liikuntakasvatusta, taidekasvatusta, yhteisöllistä kasvatusta, kulttuurikasvatusta ja toiminnallisia terapioita eri painotuksin. Opinnot vahvistavat opiskelijan vuorovaikutustaitoja muun muassa kehollisen läsnäolon, kehollisen reflektoinnin ja ilmaisun harjoittelun myötä. Lisäksi opinnot kehittävät tanssin monipuolista opettamista ja soveltamista kasvatuksen eri osa-alueilla.

Joitakin tanssipedagogiikan opintoja, kuten tanssillista voimistelua, integroidaan liikuntapedagogiikan syventäviin opintoihin. Tällöin opiskelija suorittaa tanssipedagogiikan opintoihin kuuluvan kurssin, täydentää sitä tarvittaessa vastuuopettajan ohjeiden mukaan ja opintopisteet kohdennetaan liikuntadidaktiikan syventävään kurssiin.

Opintoja suunniteltaessa kannattaa huomioida, että kaikkia opintojaksoja ei opeteta joka vuosi.

Osaamistavoitteet

-

Lisätietoja

Opintoja suunniteltaessa kannattaa huomioida, että kaikkia opintojaksoja ei opeteta joka vuosi.

Rakenne

Valitse 25 op