Kauppatieteet

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista, opintojen suunnittelusta ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta koulutuspäälliköltä:
Satu Vuori

Kysy opintosisällöistä ja suoritustavoista yliopistonopettajalta:
Tuisku Takala (liiketoimintaosaaminen, johtaminen)
Minna Kallinen-Kuisma (johtaminen, liiketoimintaosaaminen) Tutkimusvapaalla 1.4.2021 alkaen
Päivi Patja (liiketoimintaosaaminen, yrittäjyys)
Piia Leppämäki (johtaminen, laskentatoimi) Tutkimusvapaalla 1.4.2021 alkaen
Olli Tyrväinen (markkinointi)
Susanne Syrén (taloustiede, lukiokurssit)
Matias Lievonen (viestinnän johtaminen)
Matleena Pietiläinen (laskentatoimi)