Kauppatieteet

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista, opintojen suunnittelusta ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta koulutuspäälliköltä:
Satu Vuori

Kysy opintosisällöistä ja suoritustavoista yliopistonopettajalta:
Tuisku Takala (liiketoimintaosaaminen, johtaminen)
Minna Kallinen-Kuisma (johtaminen, liiketoimintaosaaminen) Tutkimusvapaalla 1.10.-31.12.2020
Päivi Patja (liiketoimintaosaaminen, yrittäjyys, lukiokurssit)
Piia Leppämäki (johtaminen, laskentatoimi) Tutkimusvapaalla 1.9.-30.11.2020
Matti Leppäniemi (markkinointi)
Susanne Syrén (taloustiede)
Matias Lievonen (viestinnän johtaminen)