Aikuiskasvatustiede

Yhteystiedot

Kysy ilmoittautumisesta, opintomaksuista ja -oikeudesta opintopalveluistamme:
Avoi­men yli­opis­ton opin­to­pal­ve­lut

Kysy hallinnollisista asioista ja opintojen suunnittelusta koulutuspäälliköltä:
Mirva Huovinen

Kysy opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta yliopistonopettajalta:
Auli Talamo, perusopinnot
Minna Nykopp, aineopinnot
Kirsi Saurén, aineopinnot

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINTOJEN VASTUUOPETTAJAT JA YHTEYSTIEDOT
Uuden opsin mukaiset jaksot AIKP1011-1017 ja suoritustavat:

AIKP1011
Oppimistehtävä: Minna Nykopp
Verkkotentti: Minna Nykopp

AIKP1012
Oppimistehtävä: Paula Rahkonen
Verkkotentti: Auli Talamo
Verkkokurssi: syksyllä 2020 Auli Talamo, keväällä 2021 Paula Rahkonen

AIKP1013
Oppimistehtävä: Auli Talamo
Verkkotentti: Auli Talamo
Verkkokurssi: Minna Maunumäki Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta

AIKP1014
Oppimistehtävä: Auli Talamo
Verkkotentti: Auli Talamo
Verkkokurssi: Auli Talamo

AIKP1015
Oppimistehtävä: Maija Riitaoja
Verkkotentti: Maija Riitaoja
Verkkokurssi: Maija Riitaoja

AIKP1016
Oppimistehtävä: Auli Talamo

AIKP1017
Oppimistehtävä: Sari Haglund

Vanhan opsin (siirtymäaika voimassa 31.7.2021 saakka) mukaiset jaksot AIKP1001-AIKP1007:

* AIKP1001: Maija Riitaoja
* AIKP1002: Carita Murtonen
* AIKP1003: Heli Antila
* AIKP1004: Heli Antila
* AIKP1005: Santtu Hartikainen
* AIKP1006 ja AIKP1007: Sari Haglund

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINTOJEN OPETTAJIEN YHTEYSTIEDOT

Yliopistonopettajat * Minna Maunumäki (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius), minna.j.maunumaki@jyu.fi
* Minna Nykopp, p. 040 1904463, minna.e.nykopp@jyu.fi
* Paula Rahkonen, p. 040 6629351, paula.p.rahkonen@jyu.fi
* Maija Riitaoja, p. 040 193 1593, maija.m.riitaoja@jyu.fi
* Auli Talamo, p. 040 5767784, auli.talamo@jyu.fi

Tuntiopettajat
* Heli Antila, heli.a.antila@jyu.fi
* Sari Haglund, Sari.Haglund@kpedu.fi
* Santtu Hartikainen, santtu.p.hartikainen@jyu.fi
* Carita Murtonen, carita.h.murtonen@jyu.fi