Master’s Degree Education in Psychology of Physical Activity, Health and Well-Being

Tyyppi:
Ylempi tutkintokoulutus
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta

Rakenne

  • Ylempi tutkinto-ohjelma

    • Master’s Degree Programme in Psychology of Physical Activity, Health and Well-Being

      Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle