Saavutettavuusseloste: opinto-opas.jyu.fi

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

JYU:n verkkopalveluita koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita.

opinto-opas.jyu.fi -sivusto on julkaistu vuonna 2019. Tämän verkkosivuston tulee noudattaa WCAG 2.1 -kriteeristön AA-tasoa 23.9.2019 mennessä.

Saavutettavuuden kehittäminen

Haluamme kehittää JYU:n verkkopalveluiden käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä, jotta voimme palvella kaikkia verkkopalveluidemme käyttäjiä mahdollisimman hyvin ja tasavertaisesti.

Olemme testanneet opinto-opas.jyu.fi -sivuston ja todenneet sen saavutettavuudeltaan WCAG 2.1 -kriteeristön AA-tason mukaiseksi.

Havainnoimme sivuston saavutettavuuteen liittyviä epäkohtia apuohjelmien avulla ja korjaamme sivustossa ja sen sisällössä havaittuja saavutettavuuspuutteita.

Havaittuja kehityskohteita

  • Ei mitään toistaiseksi.

Teemme tarvittaessa työtä uusien tunnistettujen epäkohtien korjaamiseksi.

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia sivustoon ja saavutettavuuteen liittyen palautelomakkeen kautta tai sähköpostitse osoitteeseensaavutettavuus@jyu.fi.

(Päivitetty 31.03.2020)