YFIP1001 Maailman tila. Johdatusta yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun (10 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssi koostuu sitä koordinoivan vastuuopettajan johdantoluennosta sekä YFI:n eri oppiaineiden edustajien luennoista.

Suoritustavat

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille, verkkokeskusteluun ja harjoitustehtäviin sekä kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa tai tenttimällä.

Avoin yliopisto:
Verkkoluennot, verkossa olevat materiaalit sekä oppimistehtävät TAI oppimispäiväkirja

Arviointiperusteet

Oppimispäiväkirja tai tentti

Avoin yliopisto
Kirjallinen työ tai dokumentoitu työ

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva YFI:n eri oppiaineiden näkökulmista yhteiskunnallisten ja ajankohtaisten ilmiöiden sekä filosofisten kysymysten tarkasteluun.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus