XYHM1006 Tutkimusviestintä (matematiikka ja tilastotiede) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Tieteellisen tutkielman rakentaminen, tutkimus- ja kirjoitusprosessin hallinta, tutkielma tekstilajina, vertaispalaute ja omasta tutkielmasta keskusteleminen.

Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittamine hyväksytysti.
Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija
- ymmärtää ja hallitsee tutkielmatekstin kirjoittamisprosessiaan
- ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina
- osaa rakentaa omaa tutkielmatekstiä tieteenalakohtaisia konventioita ja argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen
- osaa antaa, vastaanottaa ja analysoida palautetta tieteellisen tekstin työstämisen eri vaiheissa
- osaa esitellä omaa tutkimustaan ja keskustella siitä eri kielillä
- osaa analysoida viestintä- ja kieliosaamistaan sekä asettaa niihin liittyviä tavoitteita

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta