XVE0006 Venäjä 2 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla opitaan kielen perusrakenteet ja -taidot: kuinka selviytyä venäjän kielellä elämän arkitilanteissa.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.
Kurssiin kuuluu kirjallinen tentti ja suullisen kielitaidon arviointi.

Arviointiperusteet

Kurssiin kuuluu kirjallinen tentti ja suullisen kielitaidon arviointi.

Osaamistavoitteet

Kielen alkeiden kehittäminen (taitotaso A1.2 Eurooppalainen viitekehys). Kurssin jälkeen opiskelija:

- rohkeasti selviytyy arkitilanteissa
- pystyy käyttämään laajempaa sanavarastoa kertoakseen tapahtumista ja tekemisistään
- osaa päätellä merkityksiä autenttisista teksteistä

Lisätietoja

Alkeiskurssi, joka on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat tutkintoonsa kahden vieraan kielen taidon.

Esitietojen kuvaus

Kurssille osallistuminen vaatii Venäjä 1-kurssin suorituksen tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Oppikirjana kurssilla on "Kafe Piter" 1 - venäjää taitotasolle A1.

Kirjallisuus

  • Alestalo, Marjatta<br />Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1; ISBN: 978-951-792-588-4

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, venäjä

Opetus