XSAX005 Saksa 5 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla laajennetaan ja aktivoidaan jokapäiväistä sanastoa.

Kurssilla käsitellään monipuolisesti arkipäivän aiheita tekstien, sanastoharjoitusten, kirjoitelmien ja suullisten harjoitusten avulla. Kerrataan sijamuotoja, prepositioita ja aikamuotoja sekä syvennytään tarkemmin mm. adjektiivin taivutukseen ja superlatiiviin sekä konditionaaliin. Vahvistetaan edelleen kielen rakenteiden monipuolista käyttöä.

Kurssi on tasoa A2-B1

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja tehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, kirjoitelma ja kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että kurssin käytyäsi

- ymmärrät keskeiset yksityiskohdat puheesta, joka käsittelee arkipäivän aiheita (esim. opiskelu, työ, työnhaku, perhe, asuminen, asuinympäristö, naapuruussuhteet)

- selviydyt saksaksi jo melko hyvin arkitilanteista ja osaat ottaa osaa keskusteluihin ja ilmaista mielipiteesi

- kykenet lukemaan erityyppisiä tekstejä tutuista aiheista sekä hahmottamaan rakenteita ja sanastoa myös vaikeammista teksteistä

- pystyt kirjoittamaan arkitietoa välittäviä tekstejä käyttäen perusrakenteita ja -sanastoa.

Esitietojen kuvaus

Kurssille osallistuminen edellyttää saksan kielen perustaitoa, kurssien XSA0001-XSA0004 suorittamista tai muulla tavoin hankittua vastaavaa kielitaitoa.

Oppimateriaalit

Einverstanden! 3, kappalet 1-5

Kirjallisuus

  • Kudel & Kyyhkynen: Einverstanden! 3, Otava; ISBN 978-951-1-21124-2

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus