XSAT1002 Liikesaksa alkeet 3 (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: perfekti, akkusatiivi ja datiivimuotoja, prepositioita, imperfektimuotoja sekä harjoitellaan sosiaalisissa ja liike-elämän viestintätilanteissa tarvittavia taitoja.

Opintojakson jälkeen opiskelija:
- osaa kuvailla pääasioita yrityksestä ja sen toiminnoista
- osaa toimia erilaisissa matkustustilanteissa
- osaa toimia yrityksen tilaisuuksiin liittyvissä tilanteissa
- osaa kuvata asuntoa ja asuinpaikkaa
- osaa kertoa koulutuksesta ja ammateista

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, Itsenäisesti suoritettavat tehtävät, oppimispäiväkirja/kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

- opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja liike-elämän perussanastoa
- opiskelija osaa toimia melko hyvin sosiaalisissa viestintätilanteissa
- opiskelija osaa toimia yksinkertaisissa liike-elämän viestintätilanteissa
- opiskelija ymmärtää selkeästä yrityksen arkipäivää ja ajankohtaisia aiheita käsittelevästä tekstistä pääkohdat

Esitietojen kuvaus

Liikesaksan alkeet 1-2 tai vastaavat taidot.

Kirjallisuus

  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016; ISBN: 978-3-12-676459-9
  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016; ISBN: 978-3-12-676460-5

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus