XSAT1000 Liikesaksa alkeet 1 (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: verbin preesenstaivutus, persoonapronominit, substantiivien suku ja monikko, lukusanat sekä harjoitellaan yksinkertaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa ja liike-elämän arkipäivässä tarvittavia perustaitoja.

Opintojakson jälkeen opiskelija:
- osaa esitellä itsensä ja toisen henkilön ja tiedustella vointia
- osaa ilmaista ammatin
- osaa muodostaa kysymyksiä
- osaa sopia tapaamisesta
- osaa etsiä tietoja messuista

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, oppimispäiväkirja/kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

- opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja perussanastoa
- opiskelija osaa toimia saksaksi yksinkertaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa
- opiskelija omaa taitoja toimia yksinkertaisissa liike-elämän viestintätilanteissa

Kirjallisuus

  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676459-9
  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676460-5

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus