XSA0662 Betriebspraktikum in Deutschland (7 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Harjoittelupaikan hakeminen kielikeskuksen saksan lehtorin opastamana. Opiskelijoita opastetaan henkilökohtaisesti koko prosessin aikana. Saksankielisten normien mukainen online-hakemusten tekeminen. Online-hakemuksen kirjoittamiseen liittyvät ongelmat. Harjoittelun aikana saksalaisessa yrityksessä syntyy henkilökohtaisia kontakteja ja ympäristö tulee tutuksi.

Suoritustavat

Henkilökohtainen online coaching voidaan suorittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Työharjoittelu sijoittuu seuraavaan vuoteen. Harjoittelun jälkeen kirjoitettava suomenkielinen raportti työharjoittelusta aineopintopisteiden saamiseksi. Kieliopintopisteet oleskelun perusteella; oleskelusta laaditaan saksankielinen raportti.

Arviointiperusteet

Työharjoitteluaika ja saksankielinen työharjoitteluraportti.

Osaamistavoitteet

Työharjoittelun kautta tutustuminen työelämään Saksassa. Oleskelun ja työn kautta kielitaidon parantaminen ja verkostoituminen.

Esitietojen kuvaus

Liikesaksa 1+2 TAI Saksa 5+6, Geschäftsdeutsch-kurssi ja valinnaisia kursseja tai vastaava saksan kielen taito.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (7 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Ei julkaistua opetusta