XSA0003 Saksan jatkokurssi 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla harjoittelet kertomaan asumisesta sekä päivän kulusta, opit sopimaan tapaamisesta ja ottamaan vieraita vastaan sekä keskustelemaan ruoasta. Opit myös lisää matkustussanastoa ja jatkat ääntämisen harjoittelua. Kulttuuritietämyksesi saksankielisistä maista laajenee. Kurssilla käsitellään genetiivi, aakkoset, vaihtoprepositiot, sivulauseet, päivämäärä, vuosiluvut, imperatiivi ja futuuri.

Suoritustavat

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan. Kirjallinen ja suullinen koe.

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin sekä kirjallinen ja suullinen tentti.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- osata käyttää saksan kieltä arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
- ymmärtää selkeää puhetta arkipäivän aiheista
- osata kertoa menneistä ja tulevista arkipäivän tapahtumista

Lisätietoja

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Esitietojen kuvaus

XSA0001- XSA0002 tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Oppikirja Hallo! 2, kappaleet 1-6

Kirjallisuus

  • Kauppi - Odell: Hallo! 2, Finn Lectura; ISBN 978-951-792-735-2

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus