XRUX016 Ruotsin valmentava puhemoduuli/ Förberedande pratmodul (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla harjoitellaan ruotsin kielen keskustelutaitoja. Työtapoina toimivat erilaiset matalankynnyksen keskusteluharjoitukset kuten pelit ja pari- ja pienryhmäkeskustelut. Osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa kurssin sisältöön ja työtapoihin.

Suoritustavat

Läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Arviointiperusteet

Läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Osaa kertoa yliopisto-opinnoistaan ja alastaan.
Osaa toimia vuorovaikutteisesti.
Osaa ääntää ruotsia ymmärrettävästi.
Osaa ilmaista mielipiteitään.
Osaa tiivistää keskustelun ja tekstin pääkohdat suullisesti.
Tavoitteena B1-taitotaso.

Esitietojen kuvaus

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. Moduulille osallistuminen ei edellytä Ruotsin valmentavan moduulin suorittamista.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Ei julkaistua opetusta