XRUM003 Uppdatera din svenska (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Uppdatera din svenska -opintojaksolla opiskelija kehittää ruotsin kielen taitoaan kohti tutkintovaatimusten mukaista osaamista. Osaamistavoitteiden saavuttamiseksi opintojaksolla harjoitellaan suullista ilmaisua sekä kirjoitetaan ja luetaan kohdekielisiä tekstejä opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Jaksolla kehitetään myös opiskelijoiden kielenoppimisen strategioita.

Suoritustavat

Toiminnallista itsenäistä työskentelyä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.

Arviointiperusteet

Läsnäolo, aktiivinen osallistuminen ja osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan
- Osaa kertoa itsestään ja opiskelustaan sekä kirjallisesti ja suullisesti
- Osaa keskustella ajankohtaisista ja omaan alaan liittyvistä teemoista ja ilmaista niistä mielipiteensä
- Osaa hyödyntää erilaisia oppimista tukevia työkaluja osaamisensa kehittämisessä
- Osaa arvioida omaa oppimistaan ja on kehittänyt kielenoppimisstrategioitaan

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Ei julkaistua opetusta