XRU0008 Ruotsin valmentava verkkokurssi - Nätfräsch (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssi suoritetaan itsenäisesti tutorin avulla. Kurssi koostuu erilaisista teksteistä, ääninäytteistä ja tehtävistä verkossa. Apuvälineenä kurssin suorittamiseen käytetään Moodle-oppimisympäristöä, johon kerätään kurssin aikana tehtyjä tehtäviä ja kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa.

Suoritustavat

Kurssi suoritetaan itsenäisesti tutoroituina verkko-opintoina.

Arviointiperusteet

Hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Osaamistavoitteet

- Osaa käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa kertoessaan itsestään ja opinnoistaan.
- Osaa lukea kohdekielisiä tekstejä.
- Osaa hyödyntää apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja Internetiä.
- Osaa käyttää erilaisia kielenoppimisstrategioita ja arvioida omaa kielitaitoaan.
- Tavoitteena B1-taitotaso

Lisätietoja

Ruotsin valmentava verkkokurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat harjoitusta kieliopissa, kirjallisen ruotsin tuottamisessa ja kuullun- ja tekstinymmärtämisessä ennen tutkintoon kuuluvaa ruotsin kurssia.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Ei julkaistua opetusta