XRA0015 Ranskan normatiivinen kielioppi (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Vapaavalintainen kurssi yleisiin kieliopintoihin tai osa Etudes Françaises-opintokokonaisuutta.
TEEMA: Ranskan kielen rakenteet
SISÄLTÖ: Kurssilla harjoitellaan kieliopillisten muotojen käyttöä eri konteksteissa, ohjataan tuottamaan sujuvaa ja oikeakielistä ranskaa ja annetaan valmiuksia eri käyttörekistereiden tiedostamiseen: kirjoitettu/puhuttu kieli, muodollinen/epämuodollinen kielenkäyttö. Ranskan ja suomen välisiä eroja tarkastellaan niissä rakenteissa, jotka tuottavat suomalaisille vaikeuksia.

Suoritustavat

Kurssi sisältää eri rakenteisiin perehdyttävien esittelyosuuksien lomassa harjoituksia ryhmässä sekä kotitehtävinä.

Arviointiperusteet

Kirjallinen tentti kurssin päättyessä.

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys vähintään vahva B1

Kurssin tavoitteena on selkiyttää ja syventää opiskelijoiden tietoja ranskan kielen rakenteista, ohjata tuottamaan sujuvaa ja oikeakielistä ranskaa sekä antaa valmiuksia eri käyttörekistereiden tiedostamiseen (kirjoitettu/puhuttu kieli, muodollinen/epämuodollinen kielenkäyttö).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- hallita vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän tekstin laatimiseksi.
- omata selkeä käsitys ranskan kielen rakenteesta ja taito käyttää sitä oikein.

Esitietojen kuvaus

Ranskan valmentava kurssi.

Oppimateriaalit

Delatour et al., Nouvelle grammaire du français (Hachette). Lisäksi opettajan laatima materiaali.

Kirjallisuus

  • Delatour et al., Nouvelle grammaire du français (Hachette). Lisäksi opettajan laatima materiaali.; ISBN: 2.01.155271.0

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, ranska

Opetus