XPVK003 Varhaiskasvatuksen asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen ohjaaminen, johtaminen ja kehittäminen sekä työyhteisön viestintäkäytänteiden ja vuorovaikutusosaamisen toimivuuden tarkastelu sekä arviointi.

Suoritustavat

Keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä kirjallinen oppimistehtävä.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus 80 %. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Kurssin käyneen opiskelijan oletetaan:
• osaavan tunnistaa pedagogisen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijan työn edellyttämää vuorovaikutusosaamista ja osaavan kehittää vuorovaikutusosaamistaan,
• ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisön ongelmanratkaisussa, päätöksenteossa ja moniammatillisten, monikielisten sekä monikulttuuristen tiimien vuorovaikutuksessa,
• ymmärtävän vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja lisäämisessä sekä osaavan tunnistaa työyhteisön vuorovaikutuksessa työhyvinvoinnin kannalta keskeisiä tekijöitä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus