XPVA002 Konferenssitaidot (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Keskeistä sisältöä työpajassa ovat tiedeviestinnän periaatteet, konferenssiesitelmän ja -posterin ominaisuudet ja esittäminen sekä puheenjohtajuus konferenssin työryhmässä. Tähtäimessä on viestinnän hyvä ymmärrettävyys ja esiintyminen vakuuttavana asiantuntijana.

Suoritustavat

Keskustelut, ryhmätyöt, konferenssisimulaatio, analyysi- ja arviointitehtävä.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan työpajaan opiskelijan oletetaan:
• ymmärtävän tieteellisen viestinnän ja vuorovaikutusosaamisen merkityksen konferenssitilanteissa
• osaavan valmistella ja toteuttaa omaa tutkimustaan raportoivan esityksen (esitelmä, posteri)
• osaavan toimia konferenssisession puheenjohtajana.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta