XKI0006 Kiina 2 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, kiina
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Arviointiperusteet

Oral and written tests.

Osaamistavoitteet

The students build up useful survival vocabulary and learn Chinese grammar for coping with common daily communication needs. The course focuses on oral communication in social, work and study situations. Cultural issues and features of Chinese language behaviour are covered. There are about 90 new characters to learn. Target level at the end of the course: HSK level 2 (CEFR A2).

Esitietojen kuvaus

XKI0005 Kiina 1.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, kiina

Opetus