XIT0007 Italia 3 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, italia
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssin aikana täydennetään tietoja kieliopissa sekä harjoitellaan kielen eri osa-alueita. Kieliopin opiskelun lisäksi kurssi sisältää kuullunymmärtämistehtäviä, keskusteluharjoituksia sekä pienimuotoisten kirjoitelmien laatimista. Samalla tutustutaan italialaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Kurssilla harjoitetaan mm. seuraavia asioita / rakenteita:

- refleksiiviverbit
- lisää pronominien käyttöä
- pronominaalipartikkelien ci ja ne käyttöä
- quello, bello ja altro-sanojen käyttöä
- adjektiivien ja adverbien vertailu
- datiivia vaativat verbit
- lisää perfektin käyttöä
- relatiivipronominit che ja cui
- epäsäännöllisiä verbejä
- konditionaali
- kestopreesens
Sanasto: Arkirutiinit ja perhe-elämä, vaateet ja muoti, keittiö- ja ruokasanastoa, turismi ja matkailu, lomasanastoa, terveys, ravintotottumukset, liikunta ja urheilu

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssin päätteeksi pidetään kertauskuulustelu.

Osaamistavoitteet

Kursilla opitaan lisää jokapäiväisessä kielenkäytössä tarvittavia rakenteita ja sanastoa. Kuullunymmärtämisen, luetunymmärtämisen ja puhevalmiuden vahvistaminen.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- kertoa enemmän itsestään ja elämästään (mm. arkirutiinit, perhe)
- kertoa aiemmin tapahtuneista asioista
- tehdä ostoksia, asioida vaatekaupassa
- vertailla asioita keskenään
- keskustella mm. elämäntavoista, ruokailutottumuksista ja liikunnasta
- ilmaista toiveensa ja mielipiteensä
- ymmärtää jo paremmin italialaista puhetta ja tekstiä, jonka aihepiiri on tuttu

Lisätietoja

Perustason kielitaidon täydentäminen (A 1). Jatkoa italia 2-kurssille.

Esitietojen kuvaus

XIT0006 Italia 2 tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Bella vista 2

Kirjallisuus

  • Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi<br />Bella vista 2; ISBN: 9789526303680

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, italia

Opetus