XIT0006 Italia 2 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, italia
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla jatketaan italian kielen alkeisiin ja peruskielioppiin perehtymistä, samalla tutustutaan italialaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin. Kurssilla harjoitellaan myös arkipäivän yksinkertaisia puhetilanteita.

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita / rakenteita:

- ns. -isc-verbit + lisää epäsäännöllisiä verbejä, si-passiivi
- Prepositiot ja niiden käyttö, preposition ja artikkelin yhteensulautuneet muodot, partitiivi
- Mi piace, mi piacciono-rakenne
- Painolliset pronominit (preposioitioiden kanssa käytettävät), painottomat objektipronominit, omistuspronominit, datiivipronominit, indefiniittipronomineja
- Adverbeja, adjektiiveja
- Ajanilmauksia: vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, kellonajat, päiväys, da quanto tempo? -rakenne
- Pronominaalipartikkelit ci ja ne; c'è / ci sono-rakenne, ci vuole/ ci vogliono-rakenne
- Menneen ajan muoto passato prossimo (=perfekti)
- Sanasto: kaupungilla liikkuminen, nähtävyydet, vapaa-aika, harrastukset, kansallisuudet, vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, hotellissa, ruokakaupassa, juna-asemalla, perhe ja sukulaiset, sää, lomanvietto.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssin päätteeksi pidetään kertauskuulustelu

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssin päätteeksi pidetään kertauskuulustelu.

Osaamistavoitteet

Kurssilla opitaan lisää jokapäiväisessä kielenkäytössä tarvittavia rakenteita ja sanastoa.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- kertoa enemmän itsestään ja elämästään (mm. perhe, vapaa-aika, harrastukset, mieltymykset)
- puhua kellonajoista, sopia tapaamisia
- kysyä ja neuvoa tietä
- asioida hotellissa, tehdä ostoksia, kysyä aikatauluja ja ostaa junalipun
- puhua säästä
- kertoa mitä on tehnyt (esim. edellisenä päivänä, viikonloppuna, lomalla, päivittäisrutiinit )
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta, jonka aihe on tuttu
- kertoa enemmän italialaisesta elämästä ja kulttuurista

Esitietojen kuvaus

XIT0005 Italia 1 -kurssi tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Bella Vista 1 : kpl 7-12.

Kirjallisuus

  • Imperato - Kuusela - Meurman - Feroldi<br />Bella vista 1; ISBN: 978-952-63-0792-3

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, italia

Opetus