XESX005 Espanjan kieli ja Latinalaisen Amerikan talous (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

1. Situación actual de la economía y finanzas de: España, México, Cuba, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil China y América Latina
2. Influencia histórica de Europa y USA en el mercado latinoamericano
3. Finlandia y Amrérica Latina

Suoritustavat

Clases magistrales, una vista de un experto como mínimo.

Arviointiperusteet

Cuestionario final obligatorio, partuicipación activa.

Osaamistavoitteet

El alumno tendrá una visión actualizada sobre:
1. La situación actual de la economía y finanzas de América Latina
2. El papel de Finlandia en AL y posibilidades de inversión
3. Tendrá herramientas de información para la negociación

Opiskelija saa päivitettyä tietoa
- Latinalaisen Amerikan tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta.
- Suomen roolista Latinalaisessa Amerikassa ja sijoitusmahdollisuuksista
- Työkaluista neuvottelutilanteisiin

Esitietojen kuvaus

Valmentava kurssi tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

- Boletin informativo del Banco de Santander
- FMI
- Banco Mundial
- OEA
- Banco Interamericano de Desarrollo
- ALBA y MERCOSUR

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja, suomi

Opetus