THIS113 Talouden johtamisen historia (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään johtamisen ja johtajuuden merkitykseen ja toimintaan suhteessa yhteiskunnan historialliseen kehitykseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Erikoistuttuaan talouden johtamisen historian opiskelija

- ymmärtää johtamisen ja johtajuuden historiallista merkitystä erilaisissa organisaatioissa
- osaa tarkastella johtajien ja taloudellisen eliitin toimintaa suhteessa yhteiskunnan historialliseen kehitykseen.

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suorittaessa valitaan kolme teosta seuraavasta luettelosta. Jokainen teos on arvoltaan 2 op.

Kirjallisuus

  • Freedman, Lawrence, Strategy: A History (2013)
  • Karonen, Petri, Patruunat ja poliitikot. Yritysjohtajat taloudellisina ja poliittisina toimijoina Suomessa 1600 - 1920 (2004)
  • Chandler, Alfred D. Jr., The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business (1981)
  • Mintzberg, Henry, The rise and fall of strategic planning : reconceiving roles for planning, plans, planners (2000)
  • Harcourt, Bernard E., The Illusion of Free Markets: Punishment and the Myth of Natural Order (2011)
  • Stiles, TJ,. The first tycoon: The epic life of Cornelius Vanderbilt (2009)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (6 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus