TGEY1000 Kuinka elät 100-vuotiaaksi? (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

• Aktiivinen vanheneminen
• Toimintakyky ja terveys
• Vanhenemisen erilaisuus ja yksilöllisyys

Suoritustavat

• Orientaatiotapaaminen
• Orientaatioluento
• Verkkokurssi Moodlessa. Jaksolla on itseopiskelua ja kirjallisia oppimistehtäviä

Arviointiperusteet

Orientaatiotapaaminen ja orientaatioluento hyväksytty / hylätty
Verkko-opiskelu: Hyväksytyn arvosanan saadakseen opiskelijan on osallistuttava aktiivisesti verkkokurssille. Arvioinnista 10 % perustuu verkko-opiskelussa aktiiviseen osallistumiseen ja 90 % tehtäviin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään Moodlessa opintojakson verkkokurssilla

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
• osaa kuvata, mitä gerontologia tarkoittaa
• osaa kuvata toimintakyky-käsitteen eri osa-alueet
• hahmottaa ihmisen vanhenemisen monimuotoisuuden

Oppimateriaalit

• Kurssilla käytetään oppimisympäristössä annettuja verkkomateriaaleja sekä ajankohtaisia gerontologian tieteenalan julkaisuja

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta