SLOA108 Tekstitaidot 3 (suomi-slovakki) (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Suoritustavat

Suoritetaan Slovakiassa suomen kielen oppiaineessa tai Suomessa erikseen sovittavilla käännöstehtävillä.

Arviointiperusteet

Käännöstehtävien suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa tuottaa slovakinkielistä tekstiä helpohkon suomenkielisen alkutekstin pohjalta.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta