SLOA101 Suullinen viestintä (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Suoritustavat

Suoritetaan suullisen viestinnän kurssi Slovakiassa.

Arviointiperusteet

Slovakiassa suoritettava tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa ilmaista itseään suullisesti slovakin kielellä selkeästi ja melko sujuvasti
- tuntee slovakialaisen keskustelukulttuurin erityispiirteitä.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta