SHIS114 Poliittinen historia (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään tietämystä Suomen poliittisesti historiasta.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti.

Osaamistavoitteet

Erikoistuttuaan poliittiseen historiaan opiskelija

- osaa selittää poliittisen historian problematiikkaa
- pystyy tekemään tieteellisesti perusteltuja johtopäätöksiä vaihtoehtoisista malleista valtiollisessa päätöksenteossa
- osaa vertailla eri tasojen poliittisten toimijoiden merkitystä historiassa.

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kolme teosta seuraavasta luettelosta. Jokainen teos on kahden opintopisteen arvoinen.

Kirjallisuus

  • Kinnunen, Tiina, Kiitetyt ja parjatut. Lotat sotien jälkeen (2006)
  • Rentola, Kimmo, Vallankumouksen aave. Vasemmisto, Beljakov ja Kekkonen 1970 (2005)
  • Tikka, Marko, Valkoisen hämärän maa? Suojeluskuntalaiset, virkavalta ja kansa 1918 – 1921 (2006)
  • Kettunen, Pauli, Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki (2008)
  • Aunesluoma, Juhana, Kettunen, Pauli (toim.), The Cold war and the politics of history (2008)
  • Meinander, Henrik, Suomi 1944. Sota, yhteiskunta, tunnemaisema (2009)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (6 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus