MTEA013 Musiikkiterapian arviointi (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Musiikkiterapia-arviointimenetelmien esittelyä eri kohderyhmissä. Arviointimenetelmien käyttökuvauksia kliinisessä työssä ja tutkimustoiminnassa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus: luennot, oppimistehtävä. Itsenäinen työskentely: oheiskirjallisuus. Tarkat suoritustavat kerrotaan opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), oppimistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• selittää musiikkiterapia-arvioinnin keskeiset piirteet ja lähestymistavat
• vertailla arviointikäytänteitä eri diagnostisissa kohderyhmissä
• kuvata arviointimenetelmiä osana musiikkiterapian tutkimusta ja kliinisiä käytänteitä
• hakeutua musiikkiterapia-arviointia koskevan uuden tiedon äärelle.

Lisätietoja

Ajoitus: 1–4.

Esitietojen kuvaus

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Oppimateriaalit

• Ala-Ruona, Esa (2007). Alkuarviointi kliinisenä käytäntönä psyykkisesti oireilevien asiakkaiden musiikkiterapiassa – strategioita, menetelmiä ja apukeinoja. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto
• Baxter, Berghofer, MacEvan, Nelson, Peters & Roberts (2007). The Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP). Jessica Kingsley Publishers
• Wigram, Nygaard-Pedersen & Bonde (2002). A Comprehensive Guide to Music Therapy. Jessica Kingsley Publishers. Luku 5: Music Therapy Research and Clinical Assessment.

Kirjallisuus

  • Ala-Ruona, Esa (2007). Alkuarviointi kliinisenä käytäntönä psyykkisesti oireilevien asiakkaiden musiikkiterapiassa – strategioita, menetelmiä ja apukeinoja. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. Elektroninen julkaisu.; http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3638-9
  • Baxter, Berghofer, MacEvan, Nelson, Peters & Roberts (2007). The Individualized Music Therapy Assessment Profile (IMTAP). Jessica Kingsley Publishers. Elektroninen julkaisu.; ISBN: 9781846427466
  • Wigram, Nygaard-Pedersen & Bonde (2002). A Comprehensive Guide to Music Therapy. Jessica Kingsley Publishers. Elektroninen julkaisu.; ISBN: Painettu: 9781846423499

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta