MSLA1102 Kulttuuriperintötutkimuksen ja museologian nykysuuntauksia (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson aikana tarkastellaan kulttuuriperintötutkimuksen ja museologian nykysuuntauksiin liittyvää tieteellistä keskustelua. Käsitellään muun muassa kokoelmatyöhön, yleisötyöhön ja kulttuuriperintöpolitiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely ja tentti tai kirjallinen tehtävä.

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja tenttisuoritus tai kirjallinen työ. Itsenäisessä työskentelyssä kirjatentti tai kirjallinen työ.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee heritologiaan ja museologiaan liittyvää nykykeskustelua,
- tietää museologisen ja heritologisen tutkimuksen nykytutkijoita sekä
- hahmottaa kulttuuriperintötyöhön, kokoelmatyöhön ja yleisötyöhön liittyviä keskeisiä käsitteellisiä kysymyksiä.

Kirjallisuus

 • Rose, Julia 2016: Interpreting Difficult History at Museums and Historic Sites.; ISBN: 978-0-7591-2438-7
 • Smith, Laurajane 2006: Uses of Heritage.; ISBN: 0-203-60226-9
 • Ross Parry (ed.) 2010: Museums in a Digital Age. Leicester Readers in Museum Studies.; ISBN: 041540262X
 • Simmons, John E. 2006: Things Great and Small: Collections Management Policies.; ISBN: 1933253037
 • Simon, Nina 2016: The Art of Relevance.; ISBN: 0692701494
 • Ronström, Owe (ed.) 2008: Kulturarvspolitik - Visby: från sliten småstad till medeltidsikon.; ISBN: 91-7331-112-X
 • Harrison, Rodney 2013: Heritage Critical Approaches.; ISBN: 041559197X
 • Weil, Stephen E. 2002: Making Museums Matter.; ISBN: 1-58834-025-2
 • Valitaan viisi kirjaa seuraavista:
 • Simon, Nina 2010: The Participatory Museum. Saatavana verkossa http://www.participatorymuseum.org/read/
 • http://www.participatorymuseum.org/read/

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Opetus

x

Tentti (10 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus