LPSP305 Urheiluvalmennuksen psykologia 2 (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Urheilusuorituksia edistävien psyykkisten taitojen harjoittelu.

Suoritustavat

Verkkoluennot (4 t) ja oppimistehtävä.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä 100%.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- arvioida urheilijoiden psyykkisiä taitoja
- käyttää psyykkisen valmennuksen perustekniikoita

Oppimateriaalit

Hemmings (2009) Applied Sport Psychology. A case based approach. Wiley & Sons, Ltd., Publication. 238 s. ISBN-13: 978-0470725740.

Cotterill, Weston & Breslin (2017) Sport and exercise psychology: Practitioner case studies. Wiley. 493 s. ISBN: 9781118686515. (ekirja)

Williams (2010) Applied sport psychology. Personal growth to peak performance. McGraw-Hill. 614 s.
ISBN 13: 9780073376530.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta