KYVP1005 Viittomakielten lainsäädännöllinen asema ja oikeudet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla käsitellään viittomakieleen liittyvää lainsäädäntöä ja viittomakielisten oikeuksia sekä kansainvälisesti että Suomessa ja pohditaan niiden maakohtaista erilaisuutta. Lisäksi pohditaan institutionaalisen työn tärkeyttä Euroopan ja maailman kuurojen kielellisten oikeuksien saamiseksi.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3

Osaamistavoitteet

- osaa kuvata viittomakielisten yhteiskunnallista asemaa Suomessa sekä osittain muualla maailmassa, esim. Pohjoismaissa
- tietää viittomakielisten oikeudellisen aseman Suomessa ja osaa suhteuttaa sitä muiden maiden tilanteeseen
- ymmärtää kuurojen kattojärjestöjen (Kuurojen Liitto, WFD, EUD) merkityksen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen
- tietää vähemmistötutkimuksen keskeiset peruskäsitteet ja näkökulmat.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta