KYVP1002 Johdatus kuurojen kulttuurin tutkimukseen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla keskitytään sekä suomalaisen että muiden maiden kuurojen yhteisöjen historiaan ja tärkeisiin tapahtumiin. Kurssilla käsitellään viittomakielityön tärkeyttä sekä pohditaan, kuinka kuuroja nimitetään eri yhteyksissä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus.

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Osaamistavoitteet

- ymmärtää uusimmat kuurojen kulttuurin tutkimuksen käsitteet
- osaa kuvailla erilaisia kuurojen kulttuuriin liittyviä ilmiöitä käsitteiden avulla
- ymmärtää millä tavoin kuurojen kulttuurin tutkimus on muuttunut historian aikana
- omaa yleiskäsityksen tämän hetkisestä kulttuurintutkimuksen suuntauksista

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta