KYVP1001 Kuurojen yhteisö ja historia (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla keskitytään sekä suomalaisen että muiden maiden kuurojen yhteisöjen historiaan ja tärkeisiin tapahtumiin. Kurssilla käsitellään viittomakielityön tärkeyttä sekä pohditaan, kuinka kuuroja nimitetään eri yhteyksissä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus

Arviointiperusteet

- Läsnäolo minimi, eli 85%
- Kontaktiopetukseen liittyvät oppimistehtävät

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Osaamistavoitteet

- omaa yleiskäsityksen kuurojen historian tapahtumista ja sen vaikutuksista ulkomailla
- tietää kuurotietoisuuden syntyyn sekä kuurojen ja viittomakielisten yhteisyyden syntyyn vaikuttavia henkilöitä Suomessa ja muualla maailmassa
- tuntee kuuroutta/kuuroisuutta koskevien kysymyksien näkökulmia ja käsitteitä
- ymmärtää viittomakielityön merkityksen kohti kielellistä ja kulttuurista tasa-arvoa

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta