KOGS5335 Design of Everyday Things (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Informaatioteknologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tentitään Donald Normanin kirja Design of Everyday Things. Kirjassa käsitellään kognitiotieteen näkökulmasta kuinka suunnittelu toimii kommunikointivälineenä ihmisen ja artefaktien vuorovaikutuksessa. Olennaista on huomioida mitä seikkoja suunnittelussa tulee tarkastella, jotta vuorovaikutus olisi ymmärrettävää ja kokemuksellisesti miellyttävää.

Suoritustavat

Tentit yleisinä tenttipäivinä jaksoissa S2 & K4

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on luoda ymmärrystä miksi ja miten ihminen tulee huomioida erilaisten jokapäiväisten artefaktien suunnittelussa.

Kirjallisuus

  • Norman, D. (2013). The design of everyday things: Revised and expanded edition. Basic Books (AZ). ISBN: 9780262525671; ISBN: 9780262525671

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus