JOUA1023 Videojournalismi, näyttösuoritus (2 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään television ja internetin uutisvideoiden ominaisuuksiin ja muotoihin osana monimediaista uutis- ja ajankohtaisjournalismia.

Suoritustavat

Erikseen sovittavat näyttösuoritukset sekä tarvittaessa osallistuminen erikseen sovittavaan kurssin opetukseen.

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee audiovisuaalisen ilmaisun perusteet ja osaa soveltaa niitä journalistiseen televisio- ja verkkovideoilmaisuun
- osaa toimittaa, kuvata, äänittää ja editoida verkkovideon
- osaa tv-uutisen perusformaattien (sähke, sähkekommentti, uutisinsertti) rakenteen ja tekemisen
- hallitsee tv-uutislähetyksen rakenteen ja taiton.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus