HISA611 Historian oppiminen ja historian opetuksen historia (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään historian opettamiseen liittyviin kysymyksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja ryhmätehtävät. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää historiallisen ajattelun kerroksellisuutta
-tunnistaa historian opettamisen tutkimuksellisen pohjan
-on perehtynyt johonkin historian opettamiseen liittyvään erityiskysymykseen

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suorittaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Kirjallisuus

  • Stearns, Peter, Seixas, Peter, Wineburg, Sam (toim.), Knowing, Teaching and Learning History: National and International Perspectives (2000)
  • Veijola, Anna, Pedagogisen ajattelun kehittyminen aineenopettajankoulutuksessa: tutkimus suoravalituista historian opettajaopiskelijoista (2013)
  • Seixas, Peter & Morton, Tom, The Big Six Historical Thinking Concepts (2013)
  • Wineburg, Sam, Historical Thinking and Other Unnatural Acts (2001)
  • Arthur, James & Phillips, Robert (toim.), Issues in History Teaching (2000)
  • Barton, Keith C. & Levstik, Linda, Teaching History for the Common Good (2013)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus