HISA514 Ihminen ja talous (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ihmisen taloudelliseen toimintaan historiassa.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tunnistaa eriäviä talouden kehityskulkuja
- ymmärtää ihmisen taloudellisen toiminnan vaikutuksen yhteiskunnan ja kulttuurin kehitykseen
- osaa tarkastella talouden kehitysmekanismeja myös yksilön näkökulmasta

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suorittaessa valitaan seuraavasta listasta 4 op:n arvosta kirjallisuutta.

Kirjallisuus

  • Mokyr, Joel, The lever of riches. Technological creativity and economic progress (1990) (3 op)
  • Diamond, Jared., Tykit, taudit ja teräs. Ihmisen yhteiskuntien kohtalot (2003) (1 op)
  • McCloskey, Deirdre N., Bourgeois Dignity: Why Economists Can’t Explain the Modern World (2010) (3 op)
  • Fogel, Robert William, The Escape from Hunger and Premature Death, 1700-2100: Europe, America, and the Third World (2004) (1 op)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus