HISA512 Suomen taloushistoria (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään Suomen taloushistorian kehitykseen osana maailman taloushistoriaa sekä yhteiskunnallisten rakenteiden merkitykseen Suomen taloudelle.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tunnistaa Suomen yhteiskunnan erilaisia rakenteita ja ymmärtää niiden merkityksen taloudelle
- ymmärtää kansainvälisen kaupan merkityksen Suomen taloushistoriassa
- osaa asettaa Suomen kehityksen osaksi maailman taloushistoriaa

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Kirjallisuus

  • Pihkala, Erkki, Suomalaiset maailmantaloudessa keskiajalta EU –Suomeen (2001)
  • Kaukiainen, Yrjö, Ulos maailmaan! Suomalaisen merenkulun historia (2008)
  • Fellman, Susanna et al.(toim.), Creating Nordic Capitalism. The Business History of a Competitive Periphery (2008)
  • Myrdal, Janken & Morell, Mats (eds.),The agrarian history of Sweden: From 4000 BC to AD 2000 (2011)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus