HISA511 Maailman taloushistoria (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään maailman taloushistorian keskeisiin kehityskulkuihin ja globaalin talouden muutoksiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tunnistaa maailman taloushistorian keskeiset kehityskulut
- ymmärtää globaalin talouden kasvun sekä rakennemuutoksen syyt ja seuraukset
- osaa jaksottaa taloushistoriaa eri kausiin

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Kirjallisuus

  • Söderberg, Johan, Maailman taloushistoria: esiteollinen aika (2012)
  • http://www.oecd.org/statistics/how-was-life-9789264214262-en.htm
  • Schön, Lennart, Maailman taloushistoria: Teollinen aika (2011)
  • van Zanden, Jan Luiten & al (eds.), How was life? Global Well-being since 1820 (2014) Saatavilla elektronisena julkaisuna: http://www.oecd.org/statistics/how-was-life-9789264214262-en.htm
  • Colli, Andrea, Dynamics of International Business (2016)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus