HISA414 Sosiaalisten rakenteiden historia (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sosiaalisiin rakenteisiin sekä materiaalisten ja hyvinvointiin liittyvien tekijöiden merkitykseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäinen työskentely (kirjatentti tai essee). Avoimessa yliopistossa itsenäinen työskentely (kirjatentti).

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena järjestettävällä kurssilla 80% osallistuminen ja kirjalliset tehtävät tai luentotentti. Itsenäisessä työskentelyssä kirjallinen esseesuoritus tai kirjatentti. Avoimen yliopiston opiskelijoille kirjatentti itsenäisenä työskentelynä.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- osaa analysoida sosiaalisia rakenteita ja niissä tapahtuneita muutoksia pitkällä aikavälillä
- osaa arvioida materiaalisten tekijöiden merkitystä eri aikakausien yksilöille ja yhteisöille
- ymmärtää ravitsemuksen, terveyden ja kuolleisuuden välisiä yhteyksiä pitkällä aikavälillä

Oppimateriaalit

Kirjatenttinä suoritettaessa valitaan kaksi teosta seuraavasta listasta.

Kirjallisuus

  • Earle, Rebecca, The Body of the Conquistador: Food, Race and the Colonial Experience in Spanish America, 1492-1700 (2012)
  • Braudel, Fernand, Civilization and Capitalism, 15th-18th Century, Vol. I: The Structure of Everyday Life. The Limits of the Possible (1992)
  • Floud, Roderick, Fogel, Robert W., Harris, Bernard & Hong, Sok Chul (eds.), The Changing Body: Health, Nutrition, and Human Development in Western World since 1700. (2012)
  • Kaelble, Hartmut, The European Way: European Societies during the Nineteenth and Twentieth Centuries (2004)
  • Teräs, Kari, Arjessa ja liikkeessä. Verkostonäkökulma modernisoituviin työelämän suhteisiin 1880 – 1920 (2001)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (4 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus